VENDA DE LOTERIA DE NADAL … VAL LA PENA FER-HO BÉ

 

Vendre participacions de Loteria Nacional de Nadal amb recàrrec es una font de finançament molt utilitzada en les Entitats sense Ànim de Lucre.

Ja fa un parell d’anys que la Sociedad Estatal Loterias y Apuestas del Estado ho està posant un mica més complicat però res que no es pugui solucionar llegint amb atenció aquest article.

 

 

Que haurem de fer per a no tenir problemes? Fàcil!

Primer de tot decidir quin import de Loteria voleu comprar, a quants dècims correspon aquesta quantitat i en quantes participacions ho voleu fraccionar. Així podreu determinar el preu de la participació i el recàrrec.

 

Compte amb l’import del recàrrec !

És important saber que aquest recàrrec o sobrepreu no podrà excedir del 20%

 

Prèviament necessitareu una autorització de la SELAE 

Us haureu d’adreçar al punt de venda on voleu adquirir els dècims que voleu revendre. Allà cal que els informeu que sou una Entitat social que voleu fer participacions amb recàrrec i us facilitaran un imprès que s’anomena full de fraccionament per mitjà del qual estareu demanant l’autorització prèvia. En aquest imprès us demanaran:

 

–          Nom de l’Entitat

–          Dades del President

–          Adreça

–          Sorteig al que correspon el fraccionament

–          Import a fraccionar

–          Administració que té consignat el número.

–          Entitat bancària on dipositareu el número.

 

Una vegada omplert l’imprès l’haureu de fer arribar a la SELAE juntament amb una còpia dels Estatuts de l’Entitat. Ho podeu fer a través del Punt de venda o bé  directament a través de l’adreça electrònicabelen.fernandez@selae.es

 

Aproximadament en el termini d’una setmana rebreu la resposta que sempre acostuma a ser positiva. En el cas de no rebre resposta podeu trucar al 91 596 25 99

 

Quan es compren els dècims i es fan les participacions?

Rebuda l’autorització es compren els dècims que s’hauran de dipositar en una entitat financera a la qual demanarem el corresponent resguard i es poden emetre les participacions.

 

Les participacions s’han numerar correlativament i estendre amb la seva corresponent matriu. Sobretot és molt important emetre el número de participacions conforme al número de dècims que compreu.

 

 

Que s’ha de fer constar en les participacions?

–          Dades de l’Entitat dipositant

–          Data del sorteig

–          Import de la participació (quantitat que juga en el sorteig)

–          Import de la donació o recàrrec

–          Caducitat

–          Segell de l’Entitat

–          Indicació de que el fraccionament està autoritzat per la SELAE.

–          Indicació de que els premis superiors a 2.500€ per dècim tindran una retenció  del 20% que serà prorratejada en aquestes participacions en la proporció corresponent al seu valor nominal.

–          Indicació de l’entitat bancària on estan dipositats els dècims i si son ells els que pagaran els premis

 

 

Tractament fiscal d’aquests ingressos per a l’Entitat

A nivell fiscal haurem de tenir en compte que l’Agència Tributària considera que mitjançant aquesta activitat esteu fent una explotació econòmica.

 

IVA: És una operació subjecta amb un IVA del 21% ja inclòs dins del preu del recàrrec indicat a la butlleta. Haureu de liquidar aquest IVA en la declaració trimestral.

 

IMPOST DE SOCIETATS: Donat que esteu realitzant una explotació econòmica

no es considera activitat exempta i tributa. Ho haureu de declarar com a ingrés de l’activitat no exempta en la liquidació anual de l’Impost de societats tenint dret a deduir totes les despeses relacionades amb aquesta activitat.

 

No obstant si sou una Fundació o Associació d’Utilitat Pública (acollides al règim fiscal de la Llei 49/2002) podreu considerar-ho part de l’activitat exempta si l’import recaptat per l’entitat en aquest concepte durant tot l’exercici fiscal no excedeix de 20.000€ donat que es considerarà una activitat d’escassa rellevància. És important que quedi clar a la butlleta que l’import del recàrrec correspon a una donació que  l’adquirent fa per a contribuir en els fins socials de l’Entitat.

 

I si toca el premi?

Es gravaran les participacions que tinguin premi superior a 2.500€.

Aquest gravamen es meritarà en el moment que la persona cobri el premi.

Si l’entitat ha delegat el pagament dels premis a l’Entitat bancària on ha dipositat els dècims (opció recomanada) no tindreu cap obligació d’obtenir les dades fiscals dels que compren les participacions. Serà l’entitat bancària la que haurà de  practicar la retenció  a compte del 20% a les persones que vagin a cobrar el premi.

 

Mònica Herrera Consultora Social

Spondeo