Descripción del proyecto

El projecte Som-hi és una iniciativa solidaria de l’empresa d’instal·lacions de comunicació i elèctriques Inserty. L’objectiu d’aquest projecte és la fomentació de la integració social, la inclusió laboral i la conservació del medi ambient. Som-hi està dirigit als membres de l’empresa Inserty, però també al públic extern que realitza accions de Responsabilitat Social Corporativa (RSC).