La xarxa d’AEESC està formada per un conjunt d’entitats i empreses professionals provinents del món de l’assessoria i el despatx professional.

Consultors, advocats, contables i tècnics de diverses àrees especialitzades col·laboren a través d’AEESC per donar assessorament gratuït als diversos projectes socials que formen part de la nostra xarxa.