¿Què és un projecte social?

Un projecte social és la planificació d’una acció o conjunt d’activitats de caire col·laboratiu que tenen com a finalitat la resolució d’un problema i la cobertura d’una necessitat bàsica per a un individu o un col·lectiu social vulnerable.

Els costos de la seva gestió són assumits per un altre grup o entitat, ja sigui de caràcter públic o privat.